Ulica Jezuicka biegnie równolegle do Świętojańskiej (i do Wisły) od Kanonii do narożnika Celnej, gdzie łączy się z Rynkiem Starego Miasta. Numeracja nieparzysta po stronie zachodniej dotyczy jednej pierzei oznaczonej numerem 1/3. Po stronie wschodniej numeracja zaczyna się od Kanonii i obejmuje 4 kamienice. Historia ulicy >>>