Dziekania to uliczka łącząca Świętojańską z Kanonią, biegnąca południową ścianą bazyliki św.Jana. Tu w południowe mury katedry wmurowano gąsienicę niemieckiego czołgu z II wojny światowej.

Dziekania położona była na terenach kościelnych przez co wyłączona była spod jurysdykcji miejskiej. Nazwa pochodzi od siedziby dziekana kapituły (przełożonego kanoników). Nad uliczką - od strony Kanonii łącznik (przejście) pomiędzy katedrą i Zamkiem Królewskim - od strony Świętojańskiej dzwonnica katedralna zbudowana w II połowie XVII w. Jak czytamy w "Szkicach Staromiejskich": ludność Dziekanii w końcu XVIII w. stanowili: 7 duchownych i kleryków drugie tyle oraz ich służba.