Ulica Brzozowa znajduje się na tyłach Rynku Starego Miasta i biegnie równolegle do nurtu Wisły, prowadzi od Gnojnej Góry (taras widokowy) i zbiega łagodnie w dół, ku Mostowej i ulicy Boleść. Tak też biegnie numeracja posesji. Idąc od Celnej i Gnojnej Góry w dół - miniemy dom, który niegdzyś należał do znanej pisarki Poli Gojawiczyńskiej autorki m.in. "Dziewcząt z Nowolipek". Dalej znajduje się siedziba Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, a najciekawszym miejscem jest "Dom Profesorów" - do którego prowadzi specjalny mostek nad skarpą. Brzowa przecina Kamienne Schodki jakby zmieniając ich bieg ku Wiśle bardziej w lewo, kiedy schodzimy od Rynku. W ostatnim domu po prawej stronie (przed Mostową) - Brzozowa 22 - mieszkała przez wiele lat wspaniała malarka, ilustatorka poezji, historyk sztuki - Sława Kwiatkowska.
Ulica ta biegła na terenie nasypowym, poniżej południowo-wschodniego odcinka muru obronnego, od Góry Gnojowej (od wylotu uliczki Dawnej) do ul. Mostowej. Na początku XIV wieku na ten teren wywożono odpadki ze Starego Miasta przez furtę Gnojną (Celną) i Rybaków u wylotu Kamiennych Schodków. W XV i XVI wieku teren ulicy zajmują ogrody i spichlerze.
ciąg dalszy>>>

polecamy: