Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

Brzozowa, Bugaj, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

historia ulicy

 

Tak opisuje ulicę Piekarską Franciszek Sobieszczański
w 1877 r.
(wybór): 

Położona między Piwną, Rycerską i Ślepą, ciągnie się od Piwnej do Podwala, ale przejście na tę ostatnią ulicę dopiero w roku 1772 zostało otwarte, gdyż w tym miejscu mur warowny zamykał miasto i stąd przechód ów dawniej zwano Zawrotem.
Ulica Piekarska w porównaniu do Piwnej jeszcze bardziej ujemny przedstawia widok, zamieszkana przez ludzi niedostatnich, nie objawia takiego jak tam ruchu, mniej na niej sklepików handlowych, tylko szynki wódek i piwa, tudzież garkuchnie najczęściej się spotykają. Niewygodna dla przechodniów, bo ma po obu stronach nader wąskie chodniki. Brudna, ścieśniona, w kamienicach małe podwórza, więc brak powietrza, a szkodliwe wyziewy, pomimo przestrzegania porządku przez miejscową władzę, przyczyniają się do chorób i większej śmiertelności tutejszych mieszkańców, zwłaszcza dzieci, jak to udowodnił już przed kilkudziesiąt laty doktor August Wolff, jeden ze znakomitszych lekarzy warszawskich.
A jednak tu niegdyś inne życie wrzało, bo dawne akta archiwalne miejskie przekonywają, że mieszkania przy ulicy Piekarskiej należały do rozporządzenia marszałka nadwornego koronnego. Celniejsze nawet zajmował on sam, a przy tym jego dwór i zbrojna drużyna. Tu znajdowała się gospoda królewska i stały posiadłości biskupa krakowskiego, zanim sobie pałac przy ulicy Miodowej zbudował. Był tu także dwór podskarbiego wielkiego koronnego i innych dostojników krajowych.
Nie przeszkadzało to wszelako stosownemu do nazwy przeznaczeniu tej ulicy w epoce wyłączności stanowych, kiedy po miastach w średnich wiekach każde rzemiosło miało oddzielną dzielnicę, to jest rybacy mieszkali na ulicy Rybackiej, piekarze na Piekarskiej itp.
Niektórzy przecież historycy początek nazwy tej ulicy wywodzą stąd, jakoby do końca XV stulecia znajdował się tutaj piec do wypalania wapna i od niego przezwano też ulicę. Stanowiącą zaś niejako dalszy jej ciąg ku Rynkowi mianowano Zapieckiem. Prawdopodobniejszy wszakże będzie wywód od osiadłych przy tej ulicy piekarzy, bo i w najdawniejszych aktach miejskich, gdzie tylko o niej mowa, piszą ją Piekarnią (in pżstoratu), albo Piekarską (platea pistorum)3.
Jakoż mieszkało tu zawsze najwięcej piekarzy; później osiadali artyści lub inni rzemieślnicy, snycerze, muzycy, iglarze, szklarze itp.
W każdym razie starożytność tej ulicy bardzo dawno sięga. Nie odznacza się ona starożytnymi zabytkami budownictwa, lubo istnieją tu kamienice mające u spodu ostrołukowe sklepienia i inne cechy średniowiecznej architektury. Większa atoli część posiadłości wzniesiona została dopiero w zeszłym wieku. Pochodzi to stąd, że cała ulica ulegała częstym pożarom, i dość długo miała jeszcze wiele domów drewnianych.
Nie sięgając odleglejszych czasów, lustracja odbyta w roku 1564 znalazła tutaj 17 domów.4 W roku 1656 liczono już 23 budowli, między którymi wymieniono tylko trzy murowane.5 Po zupełnym zgorzeniu całej ulicy w czasie elekcji 1669 roku rewizja gospód miasta Starej Warszawy wykonana w końcu tegoż roku, opisując spalone posiadłości, przytacza jeszcze 17 domów, 3 kamienice i dwór biskupa przemyskiego Stanisława Sarnowskiego. Lecz lustracja sporządzona z polecenia magistratu przez Jerzego Józefa Dawidsona w roku 1754 wykazuje same kamienice, dotąd [1878 r.] istniejące.
Posiadłości te, jak w całym Starym Mieście, zanim otrzymały numera hipoteczne, odznaczały się wyróżniającymi je rozmaitymi znamionami i od nich nosiły nazwiska. Z tych niektóre dotąd tam ocalały, jak np. kamienica pod nr 4 [hip. 121], mająca nad pierwszym piętrem wyrzeźbionego pawia, która zwała się Pod Pawiem, inną pod nr 11 [hip. 127] zwano Pod Jeleniem, pod nr 12 [hip. 125] Pod Aniołem itp.

(zachowano oryginalną pisownię)


ulica Piekarska 1945 rok zniszczenia wojenne (fot. Leonard Sempoliński)

 

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK