Reklama, informacja.
Warszawska strona, o warszawskich  ulicach, zabytkach, firmach, sklepach, restauracjach, galeriach i warszawskich ciekawostkach.

abc.warszawa@gmail.com      abc@warszawska.info


501 153 348

Autorska Bibliografia Blog Ciekawostki

Firma

Reklama

Spis ulic

Brzozowa, Bugaj, Celna, Dawna, Długa (strona południowa), Dziekania, Jezuicka, Kanonia, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Miodowa (strona wschodnia), Mostowa (pierzeja południowa), Nowomiejska, Piekarska, Piwna, Podwale, Rycerska, Rynek Starego Miasta Senatorska (1,3), Szeroki Dunaj, Świętojańska, Wąski Dunaj, Plac Zamkowy, Zapiecek.

plan ulicy

historia ulicy

Kanonia. Nazwa znana od 1704, 1750 "cmentarz alias Kanonie", od w. XIX Kanonia. Trójkątny placyk na tyłach kolegiaty Św. Jana, z wylotami ul. Jezuickiej, ul. Dziekania i uliczki stanowiącej przewężenie Dziedzińca Kuchennego Zamku, zwanej "Do Kanonii" (a także przejścia wzdłuż pn. boku kolegiaty oraz przejścia ku Wiśle w narożu pn: wsch., prowadzącego do "furta canomcorum").
Na placyku tym znajdował pierwszy warszawski cmentarz parafii św. Jana założony prawdopodobnie razem z kościołem, zlikwidowany został w 1780.
Po przeniesieniu 1406 kapituły z Czerska do Warszawy Janusz I Starszy, książę mazowiecki nadał trzynastu kanonikom place na budowę domów (kanonii, kurii), wyłączone spod jurysdykcji miejskiej. Kanonicy otrzymali działki o szerokości 6-8 metrów i głębokości 10-34 m. Jeden z domów o fasadzie szerokości 2 m powstał dopiero w XVIII w. Na kilku budynkach znajdują się tablice erekcyjne (nr 28 - wystawił kanonik Stanisław Boniecki w 1541 r., a nr 26 kanonik Samborski w 1521 r.). W domu nr 6, hipoteczny 87 (kustodia) , mieściła się siedziba urzędu kapituły. Pierwotne kanonie drewniane, i pierwsze murowane powstały w końcu w. XV, większość w 1. połowie wieku XVI. Po pożarze 1607 północnego rzędu kanonii odbudowano je, rząd wschodni przebudowano w ciągu w. XVII.
W 1704 roku na Kanonii wymienionych jest 12 domów księżych, a w jednym mieszka lokator (komornik). W późniejszym okresie liczba komorników wzrasta, zamieszkują tu głównie krawcy, ale również, oficjaliści kościelni, służba, kupcy i m.in. imć Pan La Croix, pułkownik. W 1792 roku liczba ludności wzrasta do 160 osób. Kanonicy wynajmowali lokale parterowe również na szynki, było ich aż cztery.


podwórka domów przy Kanonii

Po 1800 Stanisław Staszic zakupił kustodię i dwie przyległe kamienice (nr 8, hipoteczny 85 i 86) i przekształcił je na siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które mieściło się tu do 1823. Potem domy te włączono do zespołu zamkowego, pozostałe przeszły 1867-8 też na własność rządową, następnie należały do osób świeckich i duchownych.
Zabudowa zniszczona1944, zrekonstruowana 1958-60.
W początkach XX wieku na Kanonii mieszkał poeta Or-ot [Artur Oppman (1867-1931)] - autor licznych wierszy i pięknych legend warszawskich. Mieszkał tu również Wiktor Gomulicki (1848-1919), poeta, powieściopisarz, krytyk literacki i historyk Warszawy, a jeszcze wcześniej Jan Paweł Woronicz (1757-1829) poeta, wybitny kaznodzieja, arcybiskup warszawski, prymas Królestwa Polskiego w latach 1828-1829.
W 1771 na cmentarzu stanęła figura N. P. Marii Niepokalanie Poczętej, obecnie umieszczona przy wsch. ścianie prezbiterium katedry. 1972 w pn. części placyku umieszczono dzwon .


północna pierzeja Kanonii po lewej poprzez Jezuicką widoczny fragment Rynku

Po lewej widok z Kanonii na Zamek na starym obrazie,
powyżej przedwojenna zabudowa Kanonii.

www.123noclegi.info

www.gdzie-nocleg.pl

www.stare-miasto.com

www.wiejskie-wakacje.pl

www.123noclegi.pl

  Copyright © 2009-2019 M. Lewandowski firma LEWMARK